Home » KNOW-HOW » Hướng dẫn Recovery Sony Vaio Win 8

Hướng dẫn Recovery Sony Vaio Win 8 không mất dữ liệu

Bước 1:
- Khi máy tính đang tắt, các bạn bấm nút ASSIST để BOOT vào BIOS như hình dưới:Bước 2:

- Sau khi đã load vào BIOS sẽ có giao diện như sau nhấn F10 hay click chuột

Bước 3: Các bạn nhấn Enter hoặc nhấn F10 để vào Recover or maintain your system.

Bước 4: Giao diện ngôn ngữ sẽ xuất hiện và mình sữ dụng US

Bước 5: Tiếp theo là các bạn chọn Troubleshoot:
Bước 6: Chọn Recovery and mainternance:

Bước 7: Tiếp theo Vaio Care sẽ chạy lên và các bạn chọn Tools

Bước 8: Tiếp theo chọn Start advanced recovery wizard

Bước 9: Chọn Skip rescue:

Bước 10: Phần này quan trọng liên quan tới dữ liệu

- Factory condition: sẽ phục hồi toàn bộ ổ cứng, gộp ổ cứng lại thành 1 ổ như ban đầu ( dữ liệu C,D,E.. mất hết.)
- Custom recovery – Rezie C: sửa lại dung lượng ổ C, và chia ra ổ D, (Cũng mất hết dữ liệu)
- Custom recovery – C driver only: chỉ phục phồi ổ C, dữ ổ D,E.. vẫn còn nguyên vẹn.
Trong bài này mình chọn Custom recovery – C driver only.

Bước 11: Tiếp tục chọn Yes,I’m sure –> Start Recovery.

Bước 12: Hoàng thành Recovery
- Quá trình Recovery bắt đầu diễn ra, các bạn đợi khoảng 35 phút là hoàn tất. Recovery Windows 8 diễn ra nhanh hơn trên Win 7 rất nhiều.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>